Destekleme Yetiştirme Kursları - Yaz Dönemi Dikkat Edilecek Hususlar